Preparing download

Orientēšanās ar uzdevumiem

Hei, hei, hei! Orientēšanos ar uzdevumiem ir klāt! Jūsu uzdevums ir atrast attēlā redzamos objektus, nofotografēt tos, atbildēt uz jautājumiem. Uzmanību, ja atbildat uz jautājumu laikus, saņemat vairāk punktus, ja kļūdaties, punkti tiek zaudēti! Jūsu pievienotie foto materiāli netiks atspoguļoti publiski, tie tiks izmantoti, lai izvērtētu spēles rezultātus. Starts - Saules pulkstenis Finišs - MJIC Nagla Lai Jums izdodas! P.S. Laika atskaite jautājumiem rādās tikai, ja ir interneta pieslēgums. Uz jautājumiem var atbildēt arī pēc laika atskaites beigām, tikai tiks iegūts mazāks punktu skaits. Taču atceries, ka kļūdoties tiek noņemti soda punkti.
Start guide
20 quizzes
24 missions

Scan this Code with the Actionbound App to start the Bound.

20 quizzes
24 missions
Overall rating
Fun
Variety
Places of interest
Difficulty
Informative