Preparing download

Den Rodiny 2021 Nitra

VEĽKÁ RODINNÁ HRA DEŇ RODINY 2021 15. máj - 15.jún. Vitajte vo Veľkej rodinnej hre pri príležitosti Dňa rodiny! Trasa vás prevedie stanovišťami v Hornom meste a začína na Župnom námestí. Prechádza rôznymi miestami, na ktoré Vás aplikácia navedie. Na každom zo stanovíšť budete plniť 2 úlohy - jednu kvízovú, druhú zábavnú, pripravili si ich pre vás nitrianske organizácie, ktoré prispievajú k tomu aby sa rodinám v našom meste žilo lepšie. Pre úspešné zvládnutie a zaradenie do žrebovania o ceny je potrebné prejsť fyzicky 7 stanovíšť zo 14tich. Na každom stanovišti získavate 2 body. Uveďte na konci svoj kontaktný email, a budete zaradení do vyhodnotenia hry - žrebovania o ceny 20. júna. Zaslaním fotodokumentácie a mailového kontaktu dáva používateľ súhlas s ich spracovaním na účel propagácie aktivít súvisiacich s podujatím Deň rodiny a kontaktovania výhercov Veľkej rodinnej hry. Tím Centrum pre rodinu - Nitra Viac na www.centrumprerodinu.sk
Start guide
approx. 70 minutes
approx. 2 km
Singleplayer Bound
14 information
14 quizzes
14 missions
14 locations

Scan this Code with the Actionbound App to start the Bound.

Župné námestie, Nitra, Slovakia
48.315568, 18.085671
approx. 70 minutes
approx. 2 km
Singleplayer Bound
14 information
14 quizzes
14 missions
14 locations
Overall rating
Fun
Variety
Places of interest
Difficulty
Informative