Preparing download

Teiku taka

Teiku takas ļauj iepazīt Aizputes un Kazdangas vietu vēsturi caur teikās ko par šīm vietām ir stāstījuši vietējie iedzīvotāji.
Start guide
Multiplayer Bound
2 information
6 missions
21 locations

Scan this Code with the Actionbound App to start the Bound.

Multiplayer Bound
2 information
6 missions
21 locations
Overall rating
Fun
Variety
Places of interest
Difficulty
Informative