Preparing download

Výlet plný seriálů

Tato delší putovní hra, na 12km dlouhé trase, bude plná otázek a zajímavostí o SERIÁLECH. Díky zastoupení lehčích i těžších otázek je hra vhodná pro celou rodinu. Pro začátek hry načtěte QR kód a přesuňte se před vchod do Klubu na náměstí v Mnichově Hradiště a hezky se bavte :)
Start guide
approx. 12 km
Multiplayer Bound
14 stages
3 information
39 quizzes
1 mission
14 locations
1 Survey

Scan this Code with the Actionbound App to start the Bound.

approx. 12 km
Multiplayer Bound
14 stages
3 information
39 quizzes
1 mission
14 locations
1 Survey
Overall rating
Fun
Variety
Places of interest
Difficulty
Informative